Privatumo politika

Kas mes esame

Duomenų valdytojas ir svetainės www.yora.lt operatorius (toliau – Atstovas) yra UAB „Visiems ypatingas pasaulis“, įmonės registracijos kodas – 302577053, adresas korespondencijai – P. Višinskio g. 42 – 4, Kaunas, LT-44157, elektroninio pašto adresas – info@yora.lt.

Bendrosios nuostatos

Ši privatumo politika reglamentuoja svetainės www.yora.lt ir lankytojo (toliau – Kliento) pagrindinius duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Kliento asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

Kokius asmeninius duomenis mes renkame ir kodėl tai darome

Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais. Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir yra nuolat atnaujinami. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems yra suteikta tokia teisė. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

Atstovas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Šioje svetainėje yra automatiškai renkama anoniminė statistika apie apsilankymą atitinkamuose www.yora.lt svetainės puslapiuose. Visa surinkta informacija yra naudojama įmonės rinkos analizei.

Klientas, registruodamasis specialioje formoje ir pageidaudamas gauti su YORA maistu ir skanėstais augintiniams susijusias naujienas bei specialius pasiūlymus, pateikia savo asmens duomenis (vardą, gimimo datą, elektroninio pašto adresą) ir kitą pasirinktą asmeninę informaciją. Klientas, norėdamas parašyti atsiliepimą, privalo pateikti tam tikrus asmens duomenis (vardą, elektroninio pašto adresą). Pateikdamas šiuos duomenis, Klientas sutinka, kad juos saugotų ir tvarkytų Atstovas.

Siekiant užtikrinti tinkamą www.yora.lt svetainės turinį yra paisoma etikos normų, todėl neetiški, necenzūriniai ir netikri atsiliepimai nėra patvirtinami arba po patvirtinimo gali būti ištrinti.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Atstovas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims. Kliento asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Taisyklių keitimas

Atstovas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.yora.lt svetainėje. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos (nuo tos dienos, kai jie atsiranda www.yora.lt svetainėje). Jeigu Klientas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Klientas ir toliau naudojasi Atstovo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Klientas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

Informacijos pateikimas ir saugojimas

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Atstovui yra pateikiami elektroniniu paštu info@yora.lt. Atsakymą Atstovas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija. Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@yora.lt.